Ny franchiseförening för franchisetagare

Nu startar vi FranchiseFöreningen för franchisetagare. Föreningens syfte är bland annat:

- att verka för att främja villkoren för franchisetagarna
- att utbilda och utveckla medlemmarna inom företagandets olika områden
- att utveckla och stärka de etablerade företagarna och nystartade företagare
- att främja nätverk mellan franchisetagare

Föreningens arbete leds av en styrelse, som väljs på årsstämman. Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka föreningens beslut. Föreningen är partipolitiskt obunden. Förutom den årliga medlemsavgiften betalar du en subventionerad mötesavgift för de aktiviteter du deltar i.

Föreningen är under bildande och kommer inom kort kalla till sitt första medlemsmöte nu
under hösten 2011. Är du franchisetagare och intresserad av att ansluta dig, skicka att
mail till vår info-adress så kontaktar vi dig.